plakát Armády sociálního zabezpečení - Ozbrojených orgánů péče o dítě

plakát Pražského marathonu internacionální pomoci 1968         plakát Ministerstva převýchovy - odboru pro přesídlence na Východních územích         plakát Výboru pro oslavy 100. výročí Bratrské internacionální pomoci         Krotitelé duchů minulosti - budete spát spánkem spravedlivých i na hromadném hrobě!


plakát Sboru národní teplé bezpečnosti         plakát Těšínského výboru národní bdělosti         plakát Česko-pruského komitétu pro olympijské války klonů         plakát Královského Ministerstva dopravy 
Protektorátu Německo a Rakousko


plakát Ministerstva propagandy 
Česko-moravské sociální republiky         plakát Společnosti přátel mezirasového skupinového sexu         plakát Společnosti pro bezpečné sexuální obtěžování

STANICE ZOO