tajne
RÁDIO PÁTÁ DIMENZE
------------------


Vyšetřovací zpráva ZKKMAČR (Zvláštní komise pro kontrolu mimozemských aktivit v České republice)

Rozhlasová stanice „Pátá dimenze“ byla zřízena Vesmírnými silami sil světla vedenými kosmickým bratrem Aštarem Šeranem. Jejím hlavním úkolem se měla stát propagandistická činnost ve prospěch Záchranné flotily z Plejád, kterou lze charakterizovat takto:

1. šíření jemnovibrací
2. potírání hrubovibrací
3. boj proti ještírkům a silám temnot všeobecně
4. příprava lidstva na záchranu a transport do Páté dimenze

Zřizovatelé stanice nikdy nepožádali o udělení licence k celoplošnému vysílání, neboť signál je šířen mimo obvyklé komunikační kanály pomocí vyspělé mimozemské technologie. Ředitelem stanice byl jmenován Ladislav Cheval, tehdy nezaměstnaný hudebník z Varnsdorfu.

Vzhledem ke své všeobecně známé naivitě přestali Vesmírní lidé krátce po zahájení vysílání kontrolovat jeho obsah. Ředitel Cheval toho využil, během krátké doby vyměnil zaměstnance a zahájil vysílání zcela jiného druhu. V současné době je obsah vysílání tvořen převážně nestravitelnou směsicí tvrdé elektronické hudby, italského diska, písní ze stalinistických muzikálů a ilegálních reklam, doprovízených velmi vulgárními projevy moderátorů.

Většinu vysílacího času moderuje stanici sám ředitel Cheval, a to pod uměleckým pseudonymem DJ Darth Šeran, který je zřejmě míněn jako sarkastická narážka na jeho mecenáše. Kromě prezentace svého hypertrofovaného ega využívá Cheval alias Šeran stanici především k organizaci obchodu s drogami, pořádání zvrhlých soutěží a vyhledávání příležitostí k pohlavnímu styku.

Závěr: rozhlasová stanice Pátá dimenze je hodnocena jako mírně nebezpečná. Ačkoli okruh posluchačů rádia není velký, pro svůj pohrdavý postoj k hodnotám společnosti si stanice získala určitou popularitu, především mezi tzv. „nonkonformní mládeží“, konzumenty drog, příslušníky kriminálního podsvětí a jinými asociálními skupinami.

Podle hodnocení Psychologicko-analytického týmu ZKKMAČR však destruktivní působení stanice na morálku obyvatelstva dosahuje pouze hodnoty 0,08 SVEN (Sobotní Večerní Estráda Novy). V současné době není navrhováno žádné opatření, především z toho důvodu, že původní agresivní propaganda Vesmírných lidí dosahovala běžně hodnot až 0,9 SVEN. Monitorování stanice bude pokračovat. Zapojení pracovníci oddělení operativních operací ZKKMAČR obdrží rizikové příplatky.


Stanice Zoo

Fak da Radiou