PREZIDENT ZEMĚKOULE ODCHÁZÍ

Planeta Země (agentura Stanice Zoo) Nejdůležitější událostí těchto dní je bezesporu odchod úřadujícího Prezidenta zeměkoule Jana Kavana z funkce. S odchodem milovaného planetárního Vůdce nastává ta pravá chvíle, abychom zrekapitulovali Jeho práci, kterou učinil ve prospěch nás všech, prostých a Jemu oddaných obyvatel planety.

Jan Kavan se stal Prezidentem zeměkoule právě před rokem a nutno říct, že z výběru, v němž bylo pečlivě zkoumáno všech 6.359.845.214 obyvatel planety, vzešel kandidát více než vhodný. Již v mládí se Jan Kavan proslavil svým nekompromisním bojem za svobodu a demokracii. Jako agent Kato byl takovým postrachem tajných služeb totalitních států, že byl po vzoru svého méně úspěšného kolegy Jamese Bonda přezdíván „Agent 001“. Osobně zlikvidoval řadu komunistických špionů, nacistických válečných zločinců, teroristů a exhibicionistů.

Po převratu dal tento velikán své síly do služeb naší malé vlasti a během několika let jí dostal do pozice světové velmoci. Je zásluhou Jana Kavana (a samozřejmě Jeho mateřské strany), že se naše země pravidelně umisťuje na prvním místě v žebříčku zemí s nejvyšší ekonomickou úrovní, nejnižší korupcí, nejlépe fungující státní správou a nejlepším televizním programem. Když se v  roce 2001 vlastnoručně vypořádal s tím opravdu posledním problémem – ucpanou kanalizací v obci Odřepsy, bylo jasné, že povolán k vyšším úkolům. Naše vláda oficiálně nabídla ostatním zemím i světovým institucím Jana Kavana k pronájmu. Ačkoli se již rýsovala dohoda se zástupci USA, kteří byli ochotní ho hradit formou dlouhodobého leasingu, na poslední chvíli zvrátila vývoj událostí nabídka OSN na roční pronájem. Ten přinesl naší státní pokladně, pravda již poněkud přeplněné, nemalý finanční prospěch a navíc – po uplynutí jednoletého funkčního období je Kavan opět náš!

Ve funkci Prezidenta zeměkoule měl Jan Kavan dle očekávání opět šťastnou ruku. Osobním jednáním ukončil řadu dlouholetých vojenských konfliktů a kde Jeho vlídné slovo nestačilo, tam seskočil padákem a osobně všechny válečné štváče postřílel. Přísným dietetickým programem odnaučil černošské děti v  Africe přejídání, takže z fotografií úplně zmizela jejich vyvalená pivní bříška. Jediným elegantním tahem vyřešil přelidnění Číny, když nechal půl miliardy obyvatel přestěhovat do polárních oblastí, obývaných dosud jen nepočetnou populací Eskymáků, pod heslem „žluťák jako žluťák“. Obyvatele záplavami sužované Bangladéše naučil žít pod vodou. Promyšleným programem dotací na pořízení chladniček zastavil globální oteplování. Aby bylo chladničky čím zaplnit, přesvědčil jihoamerické pěstitele koky a jihoasijské producenty opia, aby začali pěstovat chmel. Díky Jeho úsilí na poli ekologie jsou moře plná plejtváků obrovských, mořských vyder a Bangladéšanů, naopak filcky a muňky se za pouhý rok staly téměř neznámým druhem. Vypátral a zatkl nejnebezpečnější světové teroristy, kteří se po osobním rozhovoru s Ním napravili a začali nový život jako ošetřovatelé, skautští vedoucí a humanitární pracovníci.

Nelze se ani dopočítat, kolika oslavným básním, písním, monumentálním obrazům i sochách ze sušeného  kravského trusu, stal se námětem milovaný Prezident zeměkoule. Díky nadšeným umělcům se naši potomci budou moci ještě po mnoho století těšit leskem Jeho pleše. Jeho odchod má i své dojemné lidské stránky - úředníci Organizace spojených národů nesou odchod milovaného šéfa velmi těžce a po svém vyjadřují žal: Indové si sypou hlavy popelem, Pákistánci se bičují, Francouzi se postí, Němci jódlují a Britové se namol opilí válí po podlaze.

Pro nás Čechy znamená návrat Jana Kavana nesmírně šťastnou událost. Prezident republiky se již chystá, aby Jeho vysokoblahorodí přivítal na letišti tradičním políbením boty. Všichni ministři a další vysocí ústavní činitelé nabídli demisi, neboť by považovali za čest, kdyby si Exprezident zeměkoule vybral právě jejich místo. Jedinou, byť velmi slabou náplastí pro ostatní národy je fakt, že po Janu Kavanovi nastupuje na post Prezidenta zeměkoule další všeobecně známý představitel světové velmoci – bývalý prezident ostrovního státu Svatá Lucie Julian Hunte.

STANICE ZOO




Kato